Ngā Ūpoko Tukutuku / Māori Subject Headings

Home | Top terms

<< Kōhuhutanga | Kōhungahunga | Hierarchy | Kōhutuhutu >>

Back to: "K"

Kōhungahunga

Whakamārama

He tamaiti i ōna tau tuatahi ki tēnei ao, i mua i tōna haerenga ki te kura kaupapa, ki te kura tuatahi rānei.

Scope Note

Pre-school children aged 3-5, kindergarten. See also: Tamariki nohinohi (Toddlers) and Tamariki (Children, 5-12).

Tukutuku/Used For

Kōngahungahu

English Used For

Pre-schoolers

Tahūhū/Broader Term

Whānau

Kaho/Related Term

Kōhanga reo
Kura pūhou
Tamariki
Tamariki nohinohi